AMI 3–6 Montessori juhendaja koolitus Eestis 2021—2023

Montessori pedagoogika on imeline ja kaasaegne lähenemine, mis arvestab iga lapse arengut ning toetab tema loomulikku huvi õppimise ja maailma avastamise vastu. Montessori juhendaja oskab last tema arenguteel toetada, annab talle võtmed maailma ning aitab lapsel kasvada iseseisvaks, ennastjuhtivaks ja -usaldavaks inimeseks. Juhendajakoolitus koosneb teoorialoengutest ja praktilisest õppest. Lisaks loengutele ja ettevalmistatud keskkonnas vahendiesitluste harjutamisele tuleb läbida ka kaheksa nädalat praktikat koolieelsetes lasteasutustes. Õppevahendite esitlemine ja nendega töötamine moodustavad suure osa koolitusest, mistõttu anname endast parima, et koolitus toimuks Eestis kontaktõppena.

AJAKAVA 2021–2023

Koolitus toimub moodulitena kahe aasta jooksul, moodulite ajal toimub kontaktõpe (või vajadusel online-õpe) ning moodulite vahepeal saab sooritada praktikat.
Koolituspäevad on tööpäevad (E–R) ning õpe toimub kell 14.00–21.00.
Moodul 1 20.09–08.10.2021 (3 nädalat)
Moodul 2 07.03–25.03.2022 (3 nädalat)
Moodul 3 19.09–14.10.2022 (4 nädalat)
Moodul 4 16.01–10.02.2023 (4 nädalat)
Moodul 5 03.04–07.04.2023 (1 nädal)
Moodul 6 24.07–25.08.2023 (5 nädalat)

KOOLITAJA

Marja-Leena Tyrväinen on AMI 3–6 vanuserühma juhendajate koolitaja alates aastast 2001, ta on läbi viinud hulgaliselt juhendajakoolitusi, assistendikursusi ning täiendkoolitusi Soomes, Rootsis ja Šveitsis ning olnud kaaskoolitaja näiteks Hiinas, Taanis ja Rumeenias.
Marja-Leenal on 30-aastane lasteaiarühmas töötamise kogemus. Ta on hariduselt alushariduse pedagoog ning tal on täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioon. Tal on oma ettevõte Suomen Montessori-Koulutus tmi, mis korraldab AMI 3–6 juhendajakoolitust Soomes.

AMI 3-6 juhendajakoolitus, Marja-Leena Tyrväinen

KOOLITUSE SISU
600 tundi teooriat ja praktilist õpet Montessori õppevahenditega
Montessori pedagoogika: filosoofia ja ajalugu
Montessori meetod: õppevahendite käsitlemine igapäevaelu, meeltevahendite, emakeele, matemaatika ja kultuuri ainealades
90 tundi vaatluspraktikat ja 120 tundi juhendamispraktikat Montessori 3–6 rühmas
Albumite koostamine (iga aineala jaoks koostatakse album vahendiesitluste detailsete kirjeldustega), õppevahendite valmistamine (nt sõnavarakaardid jms)
Eksamid toimuvad viimase mooduli lõpus: sooritada tuleb kaks kirjalikku ja üks suuline eksam.

Pangapealse Lasteaia Montessori rühm

TOIMUMISKOHT

Juhendajakoolitus toimub Harku vallas Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses, kus asub ka Pangapealse Lasteaia Montessori rühm, mis avati 2021. a alguses ning mis on Eesti esimene munitsipaallasteaias autentset Montessori pedagoogikat viljelev rühm.

PRAKTIKA SOORITAMINE

90 tundi vaatluspraktikat ja 120 tundi juhendamispraktikat tuleb sooritada Montessori 3–6 rühmas, kus töötab AMI 3–6 diplomiga juhendaja

KOHUSTUSLIKU KIRJANDUSE LOETELU

Ingliskeelseid raamatuid saab tellida ühistellimusega enne koolituse algust. Osalejal peab olema valmisolek raamatute lugemiseks võõrkeeles.
Maria Montessori raamatud:
“The Absorbent mind”
“The Secret of Childhood”
“The Discovery of the Child”
“The Formation of Man”
“To Educate the Human Potential”
“Advanced Montessori Method – Vol 1”
“Citizen of the World”
“The 1946 London Lectures”
Mario M. Montessori: “Education for Human Development”

KOOLITUSE HIND: 9200 eurot

Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena järgnevalt:
Registreerimistasu: 1200 eurot

 1. mooduli lõpus 1200 eurot
 2. mooduli lõpus 1800 eurot
 3. mooduli lõpus 1800 eurot
 4. mooduli lõpus 1560 eurot
 5. mooduli lõpus 600 eurot
 6. mooduli lõpus 1040 eurot

Osalustasu sisaldab AMI liikmemaksu ja eksamitasusid.
Osalustasu ei sisalda reisi- ja majutuskulusid, kohustusliku kirjanduse raamatuid ja muid kulusid seoses õppevahenditega.

MAKSMISE INFO
pärast registreerimisdokumentide kättesaamist väljastame arve registreerimistasule summas 1200 eurot; järgmiste osamaksete tähtajad leiad maksegraafikust.

KOOLITUSE KEEL

 • loengud toimuvad inglise keeles eestikeelse järeltõlkega;
 • koolituse ajal lugemiseks mõeldud kohustuslik kirjandus on ingliskeelne, kui on soov lugeda mõnes teises võõrkeeles (nt vene, saksa), siis tuleb enne otsida võimalus selles keeles raamatute hankimiseks;
 • kirjalikud tööd (referaadid, albumid) on võimalik esitada nii inglise kui ka eesti keeles;
 • praktika sooritamine on võimalik nii eesti kui ka võõrkeeles, selle kohta info täpsemalt koolituse käigus;
 • kirjalikud ja suulised eksamid on võimalik sooritada inglise keeles ning vajadusel eesti keeles (tõlgi abiga).

REGISTREERIMISE NÕUDED

Koolitusel osalemiseks on vajalik inglise või eesti keele oskus heal tasemel, võimekus lugeda iseseisvalt võõrkeelseid tekste. Osalejalt eeldatakse positiivset suhtumist, õpimotivatsiooni ning võimekust akadeemiliselt kõrgel tasemel koolitus läbida. Eelistatult on osalejal omandatud või omandamisel kõrgharidus. Samuti on oluline tahe positiivselt ja koostöiselt suhelda koolitaja, kaasõpilaste ja korraldajatega. Registreerimiseks tuleb täita avalduse vorm, esitada allkirjastatud dokumendid ning tasuda arve alusel koolituse registreerimistasu. 

KORRALDAJA EESTIS

Eesti Montessori Instituut
Jaanika Müürsepp, info@mariamontessori.ee, telefon +372 50 83 433
Ruth Maria Roosi-Ott, info@mariamontessori.ee, telefon +372 53 010 223
Kerli-Kristi Allikvee, info@mariamontessori.ee, telefon +358 451 254 131

Tule külastama koolituskeskust! Asume Tilgu tee 53, Meriküla, Harku vald, Harjumaa. Anna tulekust teada info@mariamontessori.ee või telefonil 50 83 433!